sunnuntai 16. toukokuuta 2010

Kaatuneiden muistopäivä Marsalkka Mannerheimin Valkoisen armeijan voitonparaatipäivä kommari-Suomea haaveilleista 16.5.1918 eilen ja samoin tänään

Kaatuneiden muistopäivä Marsalkka Mannerheimin Valkoisen armeijan voitonparaatipäivä kommari-Suomea haaveilleista 16.5.1918 eilen ja samoin tänään 16.5.2010

Marsalkka Mannerheimin jalanjäljissä Valkoisen Suomen sanomaa tämän päivän tsuhnille suomalaisille Jääkäriliikkeen jalanjäljissä myös perinnepataljoona 27:ssä varusmiehenä palvellut Seppo Lehto tunnettu blogisti ja Suomen tunnetuin islam- ja maahanmuuttokriitikko.

Mahdollisesti myös tämä itse itseään vanjaksi mainostanut, joka kaatuneiden muistopäivän kuvia lähetti ko. kaatuneiden muistopäivän tilaan osallistumisestaan täysillä kuvienjulkaisuoikeudella, on palvellut jääkäripataljoona 27 perinneyksiköissä? ( Sitä ei tarina kertonut vielä )

Hyvä ryssä on parempi kuin huono tsuhna tai hurri, joita hallintoomme on pesiytynyt Sovjet aikojen miehittäjä-Ryssän ja stalinismin päivien tapaan. Nyt on Hertta Kuusisen sijaan liki koko valtioneuvostomme ja valtakoneistomme otto-wille kuusisen tavoittelemassa tilassa.


Spasiba: Kiitämme kuvia sähköpostiimme lähettänyttä suomenvenäläistä reserviläistä joka lähetti kuvia kaatuneiden muistopäivään osallistumisestaan käytettäväksi tässä blogissa sillä hänkin on oppinut että miehittäjä-Ryssä ei ole hyvä edes vanjoille vaan on valmis puolustamaan Suomea ja vaatii myös kokonaista miehittämätöntä Suomea "Hankosta Petsamoon"-laulun sanoja tapaellen sähköpostinsa mukaan ( Sukujuurensa ovat kuulemma Kivennavalta )


Seppo Lehto maahanmuutto- ja islamkriitikko, sekä vapaussoturien soihdunkantaja


---------------------------

Uusi tapa osoittaa isänmaallisuutta ja eurooppalaisia arvoja:

Ole sinäkin mukana osallistumassa "Piirrä Muhammed = Draw Muhammed 20.5.2010 Look at more from internet

-----------------------------


http://kavkazblogi.blogspot.com/


---------------------------

2 kommenttia:

 1. Oikeudelliset kysymykset ovat erikoisia:


  Oikeusministeri Johannes Koskinen selvittää Zakajevin luovutusuhkauksen taustoja pj. Seppo Lehdon pyynnöstä.

  Hyvä Seppo Lehto

  Kiitos sähköpostiviestistänne 21.1.2005.

  Sekä Suomi että Venäjän Federaatio ovat Euroopan neuvoston jäsenvaltioina liittyneet sen piirissä solmittuun rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan yleissopimukseen. Näin ollen rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja Venäjän (kuten muidenkin sopimuspuolten) välillä tapahtuu tätä sopimusta soveltaen. Sopimus asettaa sopijapuolelle velvollisuuden luovuttaa toisen sopijapuolen etsimä henkilö tiettyjen sopimuksessa mainittujen muodollisten edellytysten täyttyessä. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa, että henkilö on määrätty vangittavaksi oikeudenkäyntiä varten hänen syykseen epäillyistä rikoksista, ja että teot on säädetty rikoksina rangaistaviksi kummankin sopijapuolen laissa. Ilman nimenomaista sopimukseen tehtyä varaumaa sopijapuolella ei ole oikeutta pyytää toista osapuolta esittämään erikseen selvitystä siitä, että etsitty henkilö olisi syyllistynyt hänen syykseen väitettyihin tekoihin. Ainoastaan muutama valtio (kuten esimerkiksi Tanska) on tehnyt tätä tarkoittavan varauman sopimukseen. Suomi ei ole kyseisenlaista varaumaa tehnyt. Lähtökohtaisesti sopijapuolelle siis syntyy luovutusvelvollisuus toisen sopijapuolen vaatiessa henkilön luovuttamista ja esittäessä sopimuksessa mainitut asiakirjat pyyntönsä tueksi.

  Miksi siis Zakajeville ei voitu antaa takeita siitä, ettei häntä luovuteta Venäjän viranomaisille?

  Syynä on se, että Suomi on sitoutunut luovuttamaan sopijapuolen etsimän henkilön toiselle sopijapuolelle sen esittäessä luovutuspyynnön ja sitä tukevat europpalaisessa yleissopimuksessa mainitut asiakirjat. Kannaotto sen suhteen, ovatko asiakirjat yleissopimuksen mukaiset ja onko luovuttamiselle kenties olemassa jokin yleissopimuksessa mainittu este (esimerkiksi kysymys on poliittisesta rikoksesta), voidaan tehdä vasta sen jälkeen kun luovutuspyyntöön on huolellisesti perehdytty. Mikäli Suomi olisi ilmoittanut jo etukäteen, ettei se tule luovuttamaan Zakajevia Venäjän viranomaisille, olisi Suomi syyllistynyt kansainvälisoikeudellisten velvoitteidensa rikkomiseen.

  Miksi sitten sekä Tanska että Iso-Britannia kieltäytyivät luovuttamasta Zakajevia?

  Tanskan kieltäytyminen johtui siitä, että se, vaadittuaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tekemänsä varauman nojalla Venäjän viranomaisia esittämään näyttöä Zakajevia koskevien rikosepäilyjen tueksi, katsoi näytön riittämättömäksi. Iso-Britanniassa puolestaan luovutusasiaa käsitellyt tuomari tuli siihen tulokseen, että Venäjän viranomaisten pyyntö oli luonteeltaan poliittinen, ja että Zakajev todennäköisesti olisi joutunut kidutuksen kohteeksi, mikäli hänet olisi luovutettu Venäjälle.

  Olennaista tässä yhteydessä on havaita, että kummassakaan valtiossa päätöstä luovutusasiassa ei tehty etukäteen, vaan vasta sen jälkeen kun Venäjän viranomaiset olivat esittäneet luovutuspyynnön ja sitä tukevat asiakirjat.

  Ystävällisin terveisin

  Johannes Koskinen oikeusministeri

  VastaaPoista
 2. Ulkoasiainministeriön erillislausunnollaan hyväksymät tavoitteemme:

  Yhdistyksen nimi:
  Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

  Sääntöjen 2 §:stä Tarkoitus ja toiminta:

  1. Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen "neuvostopartisaanien" luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

  2. Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.

  3. Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

  4. Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa "SIVUSILMIN" HS:ssa 1.3.2001 s.B7: "Jelena Bonner ja Venäjän demokratia": "Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha". Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

  5. Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

  6. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

  Viitteet:
  Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13
  Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193

  VastaaPoista